×
Wyszukaj w serwisie
×

Dodatkowy nabór na rachmistrzów spisowych

Narodowy Spis Powszechny

 

Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim ogłasza dodatkowy nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2010 roku.

 

Kandydaci muszą posiadać :

 1. ukończone 18 lat,
 2. wykształcenie co najmniej średnie (preferowane wyższe oraz studenci),
 3. sprawność fizyczną,
 4. umiejętności interpersonalne w postaci łatwego nawiązywania kontaktów, sprawnego i skutecznego komunikowania się z respondentami, wzbudzania zaufania wśród osób, z którymi rachmistrz będzie przeprowadzał wywiady,
 5. predyspozycje i umiejętności w zakresie obsługi komputera – praca ze sprzętem typu hand-held i działanie aplikacji do wypełniania formularza spisowego, znajomość zagadnień z zakresu rolnictwa w podstawowym zakresie,
 6. dyspozycyjność z uwagi na konieczność uczestnictwa w czynnościach związanych ze Spisem tj.
 • w dniach 5 stycznia - 25 lutego 2011 r.  udział w szkoleniu organizowanym w wyznaczonym dla gminy terminie (szkolenie zakończone egzaminem),
 • w dniach od 1 - 17 marca 2011 r. udział w obchodzie przedspisowym - praca w terenie,
 • w dniach 6 -7 kwietnia 2011 r. udział w odprawie przedspisowej,
 • w dniach od 8 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. prace spisowe, w tym spis osób bezdomnych 15 – 16 kwietnia 2011r.


Ze względu na duży zakres prac, kandydaci zatrudnieni na pełny etat nie będą wybierani. 

      
Ponadto ze względów organizacyjnych kandydaci powinni zamieszkiwać, pracować na terenie gminy Lewin Brzeski.
 

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny zawierający dane osobowe : imię, drugie imię i nazwisko, nazwisko rodowe imię matki i ojca, data i miejsce urodzenia, obywatelstwo, PESEL, NIP, seria i nr dowodu osobistego, wykształcenie, miejsce zameldowanie, adres zamieszkania  i adres korespondencyjny (jeżeli jest inny niż zamieszkania),
 2. kserokopie dokumentów potwierdzające ukończenie 18 roku życia,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 4. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w tym przestępstwo skarbowe).

 

List motywacyjny winien być opatrzony klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2002 roku Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 01 lutego 2011 r. do godz. 15.00  pod adresem:  Urząd Miejski ul. Rynek 1  49-340 Lewin Brzeski

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu  77 424 66 27 lub  77 424 66 50.