×
Wyszukaj w serwisie
×

Przekształcenie ZMK w spółkę z o.o.

Ratusz w Lewinie Brzeskim

 

W dniu 22 grudnia 2010 roku Rada Miejska w Lewinie Brzeskim podjęła uchwałę w sprawie likwidacji i przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą Zarząd Mienia Komunalnego w Lewinie Brzeskim w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz powierzenia spółce wykonywania zadań własnych Gminy Lewin Brzeski realizowanych dotychczas przez ZMK.

W wyniku podjęcia tej uchwały z dniem 01 stycznia 2011 roku zakład budżetowy tj. Zarząd Mienia Komunalnego staje się zakładem w likwidacji.

Jednocześnie Burmistrz Lewina Brzeskiego złożył wniosek do sądu o wpisanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do Krajowego Rejestru Sądowego. Przewiduje się, że wpis dokonany zostanie do dnia 15 stycznia 2011 roku. Po tym terminie ZMK w likwidacji przestanie istnieć, a w jego miejsce rozpocznie funkcjonowanie spółka z o.o., która przejmie wszystkie zadania, zobowiązania i wierzytelności zakładu budżetowego.

Prezesem spółki po dokonaniu wpisu przez sąd rejestrowy będzie Paweł Chojnacki.