×
Wyszukaj w serwisie
×

Lewińska OSP poświęciła nowy wóz bojowy

W dniu 14 stycznia 2011 roku przed remizą strażacką w Lewinie Brzeskim uroczyście poświęcono nowy samochód pożarniczo – gaśniczy.

Uroczystość poświęcenia nowego wozu bojowego OSP w Lewinie Brzeskim   Uroczystość poświęcenia nowego wozu bojowego OSP w Lewinie Brzeskim   Uroczystość poświęcenia nowego wozu bojowego OSP w Lewinie Brzeskim Uroczystość poświęcenia nowego wozu bojowego OSP w Lewinie Brzeskim

Przypomnijmy – końcem ubiegłego roku OSP w Lewinie Brzeskim wzbogaciła się o nowy wóz strażacki zakupiony za kwotę 584 tys. zł. Sfinansowały go: Gmina Lewin Brzeski (339 tys. zł), Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej (135 tys. zł), Marszałek Województwa Opolskiego (90 tys. zł) oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Lewinie Brzeskim wraz z darczyńcami (20 tys. zł).

Wóz będzie włączony do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego i będzie wykorzystywany nie tylko do ratowania mienia i życia mieszkańców Gminy Lewin Brzeski, ale może być również użyty do akcji ratunkowo – gaśniczych na terenie całego kraju.

Uroczystość poświęcenia nowego wozu bojowego OSP w Lewinie Brzeskim Uroczystość poświęcenia nowego wozu bojowego OSP w Lewinie Brzeskim Uroczystość poświęcenia nowego wozu bojowego OSP w Lewinie Brzeskim    Uroczystość poświęcenia nowego wozu bojowego OSP w Lewinie Brzeskim Uroczystość poświęcenia nowego wozu bojowego OSP w Lewinie Brzeskim Uroczystość poświęcenia nowego wozu bojowego OSP w Lewinie Brzeskim

W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele instytucji, które sfinansowały samochód, tj.: Burmistrz Lewina Brzeskiego – Pan Artur Kotara, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej – st.bryg. Jerzy Paluch reprezentujący Komendanta Głównego PSP w Warszawie oraz Wiktor Urbański – Dyrektor Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Opolu.

Na ręce Naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej w Lewinie Brzeskim - Pana Mirosława Szuty Burmistrz Lewina Brzeskiego, w imieniu wszystkich, którzy współfinansowali zakup samochodu, wręczył Akt Przekazania nowego wozu strażackiego.

Uroczystość poświęcenia nowego wozu bojowego OSP w Lewinie Brzeskim    Uroczystość poświęcenia nowego wozu bojowego OSP w Lewinie Brzeskim Uroczystość poświęcenia nowego wozu bojowego OSP w Lewinie Brzeskim Uroczystość poświęcenia nowego wozu bojowego OSP w Lewinie Brzeskim

Pan Artur Kotara gratulował i dziękował zarówno pomysłodawcom jak i wszystkim darczyńcom, także osobom prywatnym i firmom, które wspomogły finansowo zakup samochodu pożarniczego. Serdeczne podziękowania wszystkim, dzięki którym udało zakupić się nowy wóz bojowy, złożył także Prezes Miejsko – Gminnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Lewinie Brzeski – Pan Piotr Cierpisz.

Proboszcz parafii pw. NMP w Lewinie Brzeskim ks. Krzysztof Dudojć uroczyście poświęcił auto, a kluczyki do samochodu przekazał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu – bryg. Andrzej Kwiatkowski.

Uroczystość poświęcenia nowego wozu bojowego OSP w Lewinie Brzeskim Uroczystość poświęcenia nowego wozu bojowego OSP w Lewinie Brzeskim   Uroczystość poświęcenia nowego wozu bojowego OSP w Lewinie Brzeskim