×
Wyszukaj w serwisie
×

Rewitalizacja obiektów publicznych w Lewinie o krok bliżej

Ratusz w Lewinie Brzeskim Gmina Lewin Brzeski przeszła pomyślnie 1 etap weryfikacji wniosków w ramach działania 6.1 Rewitalizacja obszarów miejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013.

Projekt pt.”Rewitalizacja budynków użyteczności publicznej w Lewinie Brzeskim - przedszkoli publicznych i zabytkowego Ratusza” uzyskał na etapie formalnym akceptację instytucji wdrażającej. Przed wnioskiem jeszcze 2 etapy oceny merytorycznej, których wyniki będą znane jeszcze w pierwszym półroczu 2011 roku.

Lewiński projekt zakłada remonty budynków dwóch przedszkoli publicznych i zabytkowego Ratusza.  Koszt robót oszacowano na kwotę ok. 1.350 tys. zł, z której 85% wydatków kwalifikowanych miałaby pokryć Unia Europejska.