×
Wyszukaj w serwisie
×

Gmina wspiera organizacje pozarządowe

ngo_pl Początkiem roku Gmina Lewin Brzeski ogłosiła konkursy dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań publicznych związanych z: upowszechnianiem sportu masowego (zadanie pt.: upowszechnianie sportu masowego w zakresie piłki nożnej i tenisa stołowego), ochroną i promocją zdrowia (zadanie pt.: opieka pielęgniarska w środowisku domowym ludzi starszych i przewlekle chorych) oraz na rzecz osób niepełnosprawnych (zadanie pt.: zajęcia integracyjne opiekuńczo – wychowawcze dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej).

W wyniku przeprowadzonej procedury na realizację powyższych zadań w 2011 roku:

  1. Na realizację zadania publicznego na rzecz osób niepełnosprawnych wybrano Stowarzyszenie Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy im”. Zgodnie z konkursem wysokość dotacji na integracyjne zajęcia opiekuńczo - wychowawcze dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej przeznaczono kwotę 20.000 zł.
  2. Na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia wybrano ofertę Caritas Diecezji Opolskiej. Zgodnie z konkursem wysokość dotacji na opiekę pielęgniarską w środowisku domowym ludzi starszych i przewlekle chorych prowadzoną przez Stację Opieki Caritas w Skorogoszczy przeznaczono kwotę 50.000 zł.
  3. Na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu masowego wybrano Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Lewinie Brzeskim. Zgodnie z konkursem wysokość dotacji na upowszechnianie sportu masowego w zakresie piłki nożnej i tenisa stołowego przeznaczono kwotę 90.000 zł.  

Burmistrz Lewina Brzeskiego na realizację powyższych zadań w najbliższym czasie podpisze umowy dotacyjne.

Więcej informacji znaleźć można na stronie www.lewin-brzeski.pl w zakładce Stowarzyszenia.