×
Wyszukaj w serwisie
×

Zmiany w finansowaniu dowozu uczniów do szkoły

Odbicie pieczęci Gminy Lewin Brzeski

Gmina Lewin Brzeski rozpoczęła prace związane z dostosowaniem zasad finansowania dowozów dzieci z terenu gminy do szkół podstawowych i gimnazjów. Regulacja wymuszona została zmianą interpretacji przepisów i wynika z obowiązku ścisłego realizowania zapisów ustawowych, na co szczególną uwagę zwracają organy nadzorujące gminy w zakresie wydatkowania środków publicznych.

 

Zgodnie z art. 17 ust.3 ustawy o systemie oświaty, który reguluje zasady bezpłatnego transportu i opieki nad dziećmi w czasie przewozu do szkół, gmina może finansować bilety jedyni dzieciom:

  • z klas I - IV szkół podstawowych w sytuacji, gdy ich droga z miejsca zamieszkania do szkoły przekracza 3 km;
  • z klas V – VI i I – III gimnazjów w sytuacji, gdy ich droga z miejsca zamieszkania do szkoły przekracza 4 km.

Finansowanie biletów dzieciom, które nie spełniają powyższych kryteriów jest niezgodne z prawem i narusza przepisy ustawy o finansach publicznych, która zakłada wydatkowanie środków jedynie na ściśle określone w przepisach prawa działania, nie pozostawiając gminie prawa do dowolnego dysponowania pozostającymi w jej gestii środkami publicznymi.