×
Wyszukaj w serwisie
×

Lewin dostanie pieniądze na dofinansowanie rewitalizacji budynków użyteczności publicznej

Ratusz w Lewinie Brzeskim Informujemy, iż 24 lutego 2011 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 365/2011 w sprawie wyboru projektów do dofinansowania w ramach II naboru projektów do działania 6.1 Rewitalizacja obszarów miejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Lewiński projekt pt. ”Rewitalizacja budynków użyteczności publicznej w Lewinie Brzeskim – Przedszkoli Publicznych i zabytkowego Ratusza” znalazł się wśród projektów przeznaczonych do dofinansowania.

Powyższy projekt zakłada rewitalizację obiektów użyteczności publicznej tj.:

  1. Budynku Ratusza - remont elewacji, renowacja i wymiana stolarki okiennej, wymiana stolarki drzwiowej, wymiana pokrycia dachowego, roboty towarzysz.(przemurowanie kominów, montaż instalacji odgromowej, wymiana rynien i rur spustowych);
  2. Budynku Przedszkola Publicznego nr 1 - wymiana stolarki okiennej, renowacja drewnianych drzwi wejściowych, termomodernizacja elewacji, malowanie elewacji frontowej z odnowieniem detali architektonicznych, izolacja pionowa ścian fundamentowych i piwnic, połączenie wylotów z rur spustowych budynku z wymiana kanalizacji deszczowej (odwodnienie połaci dachowych);
  3. Budynku Przedszkola Publicznego nr 2 - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, odnowienie elewacji z odnowieniem detali architektonicznych, izolacja pionowa ścian fundamentowych w części niepodpiwniczonej budynku, połączenie wylotów z rur spustowych budynku z wymiana kan. deszczowej (odwodnienie połaci dachowych),wymiana pokrycia dachowego przybudówki. 

Szacowany koszt projektu to ponad 1.350 tys. złotych z czego 85 % kosztów kwalifikowanych inwestycji pokryje Unia Europejska (ok. 1.140 tys. zł).