×
Wyszukaj w serwisie
×

Zmiany w dofinansowaniu dojazdów do szkół

Ratusz w Lewinie Brzeskim Początkiem lutego br. informowaliśmy o zmianach w zasadach dowozu dzieci z terenu gminy do szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Przypomnijmy: zgodnie z art. 17 ust. 2 i 3 ustawy o systemie oświaty gmina może dofinansowywać bilety jedynie dzieciom z klas I-III szkół podstawowych w sytuacji, gdy droga do szkoły z miejsca zamieszkania przekracza 3 km oraz dzieciom z klas IV-VI szkół podstawowych i I-III gimnazjów w sytuacji, gdy ich droga z miejsca zamieszkania do szkoły przekracza 4 km. Finansowanie biletów dzieciom, które nie spełniają powyższych kryteriów jest niezgodne z prawem i narusza przepisy ustawy o finansach publicznych, która zakłada wydatkowanie środków jedynie na ściśle określone w przepisach prawa działania, nie pozostawiając gminie prawa do dowolnego dysponowania pozostającymi w jej gestii środkami.

Władze Lewina nie pozostają jednak bezczynne wobec takiego stanu rzeczy. Burmistrz Lewina Brzeskiego zauważa budzący poczucie niesprawiedliwości społecznej problem odmiennego traktowania dzieci zamieszkujących w jednej miejscowości, uwidaczniający się w finansowaniu jednemu dziecku przejazdu do szkoły a innemu nie, tylko dlatego, że to drugie mieszka od swojego kolegi kilkaset metrów dalej. Dostrzega również kontrowersyjną kwestię braku możliwości finansowania przez gminę dojazdów do placówek dzieci przedszkolnych w wieku 3,4 i 5 lat. W tym celu Burmistrz Lewina Brzeskiego wystąpił do Rady Miejskiej z propozycją przyjęcia apelu do parlamentarzystów w sprawie zmiany treści art. 14 a i art. 17 ustawy o systemie oświaty dotyczących zasad dofinansowania przez gminę dowozów do placówek oświatowych. Zmiana powyższych artykułów dałaby gminie szersze kompetencje w zakresie kompleksowego kształtowania polityki oświatowej oraz możliwość finansowania wszystkim uczniom biletów miesięcznych na przejazd do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy.

Co więcej, Burmistrz Lewina Brzeskiego rozpoczął rozmowy z Prezesem PKS-u w Brzegu w sprawie zmian taryfikatora biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do szkół. W efekcie rozmów Prezes PKS-u zaproponował, że w miesiącu marcu br. dzieci z terenu gminy Lewin Brzeski do szkół zostaną dowiezione bezpłatnie, a w najbliższym czasie brzeski PKS przeanalizuje odległości pomiędzy miejscowościami a szkołami co może przynieść skutek w postaci niższych cen biletów.

DOCApel Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim w sprawie zmiany treści art. 14a i art.17 ustawy o systemie oświaty