×
Wyszukaj w serwisie
×

Informacja o budowie przydomowych oczyszczalni ścieków

Ratusz w Lewinie Brzeskim Burmistrz Lewina Brzeskiego informuje, że od nowego roku w związku z nowelizacją ustawy Prawo Ochrony Środowiska wróciła możliwość dotowania przez gminy proekologicznych przedsięwzięć, polegających m.in. na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków przez osoby fizyczne.

 

Na mocy art. 403 POŚ, gmina może udzielić dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie inwestycji proekologicznych.

W związku z powyższym zachęca się osoby, których budynki mieszkalne położone są na terenach nie uzbrojonych w sieć kanalizacyjną oraz na terenach, gdzie nie planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej do składania wniosków o dotację na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków.

Realizacja wniosków będzie uzależniona od pozyskanych przez Gminę Lewin Brzeski środków finansowych przeznaczonych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków przez osoby fizyczne.

Bliższych informacji udziela Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska tel. 77 424 66 81.