×
Wyszukaj w serwisie
×

Dowozy za złotówkę

HERB - logo - mały Drodzy Państwo

Konieczność dostosowania działań gminy do obowiązujących przepisów zmusiła mnie do podjęcia trudnych decyzji związanych z uporządkowaniem spraw dotyczących dowozów dzieci z terenu gminy Lewin Brzeski do placówek oświatowych. Rozwiązanie polegające na przerzuceniu odpłatności za bilety miesięczne na rodziców nigdy mnie nie satysfakcjonowało. Od początku uczciwie Państwa informowałem o podejmowanych w tej materii działaniach i stale szukałem rozstrzygnięcia problemu w sposób, który nie odbiłby się negatywnie, zarówno na dowożonych do placówek dzieciach, jak i budżetach ich rodzin.

W okresie dwóch miesięcy przeprowadziłem szereg działań i rozmów zmierzających do zminimalizowania niedogodnień związanych ze zmianami w organizacji dowozów. Wraz z Radą Miejską przygotowaliśmy apel do najwyższych władz państwowych oraz opolskich parlamentarzystów o zmianę zapisów ustawy o systemie oświaty w sposób, który umożliwiałby dofinansowanie dowozów wszystkim dzieciom. Bez względu na różnice światopoglądowe osobiście rozmawiałem z Posłami wywodzącymi się z różnych środowisk politycznych – zarówno z Platformy Obywatelskiej jak i Polskiego Stronnictwa Ludowego, gdzie uzyskałem daleko idące obietnice dotyczące podjęcia inicjatywy ustawodawczej zmierzającej do uwzględnienia interesujących Gminę Lewin Brzeski zmian w ustawie o systemie oświaty. Te działania mają charakter długofalowy i mam nadzieję, że za pewien czas zasadniczo zmienią podejście do organizacji dowozów dla dzieci zamieszkujących w miejscowościach, gdzie nie ma placówek oświatowych.

Rozpocząłem także negocjacje z brzeskim PKS-em, który zadeklarował pełną gotowość do podjęcia wszelkich starań, aby zmiany w organizacji dowozów nie odbiły się negatywnie na dowożonych do szkół uczniach. W wyniku rozmów wszystkie dzieci będą nadal objęte obowiązującym systemem dowozów do placówek oświatowych. Koszt biletu miesięcznego dla każdego dziecka, bez względu na odległość od miejsca zamieszkania do szkoły, zamknie się w kwocie 1 zł, co w mojej ocenie nie obciąży w istotny sposób budżetów domowych.