×
Wyszukaj w serwisie
×

Dojazdy w polskim Sejmie

ratusz Informujemy, że działania Burmistrza Lewina Brzeskiego i Rady Miejskiej związane z dążeniem do zmian w przepisach ustawy o systemie oświaty w zakresie dowożenia dzieci do szkół i przedszkoli wpisały się w prace naczelnych organów władzy państwowej, które przygotowały projekt nowelizacji niniejszej ustawy.

Lewiński apel skierowany do parlamentarzystów wraz z działaniami społeczności lokalnej oraz posłów Stanisława Rakoczego i Andrzeja Buły został w całości uwzględniony w projekcie nowych regulacji, które będą umożliwiać gminom organizowanie bezpłatnego transportu i opieki dzieciom do placówek oświatowych, nawet wówczas, gdy nie będą spełnione obecnie obowiązujące wymogi dotyczące odległości miejsca zamieszkania dziecka od szkoły czy przedszkola.

Liczymy, że głos władz Lewina oraz społeczności lokalnej naszej gminy  będzie miał duże znaczenie i stanie się motywacją do szybkiego wejścia w życie przepisów nowelizujących ustawę o systemie oświaty.