×
Wyszukaj w serwisie
×

Razem możemy więcej

logo_SAWG.jpeg

rollup_lewin_480.jpeg  

W ramach projektu „Razem możemy więcej w Gminie Lewin Brzeski” 24 osoby bezrobotne wezmą udział w Akademii Rozwoju Umiejętności Miękkich oraz Akademii Przedsiębiorczości. To tylk niektóre z zaplanowanych działań, których celem jest aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych.
  
Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki w partnerstwie z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej od stycznia br. realizuje projekt unijny, który adresowany jest do grupy osób bezrobotnych. 18 kobiet i 6 mężczyzn przez kilka miesięcy będzie miało okazję wzięcia udziału w szkoleniach, kursach oraz skorzystają z indywidualnych spotkań z coachem. Oprócz tego stworzony zostanie Klub Integracji Społecznej, w którym będzie można uzyskać porady zawodowe.
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.