×
Wyszukaj w serwisie
×

Boiska w Przeczy coraz bliżej

  murawa

 

 

 

 

 

Gmina Lewin Brzeski wyłoniła w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawcę na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Przecza”. Wykonawcą wyłonionym w wyniku przetargu nieograniczonego jest firma AXEL – Systemy Budowlane Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu. Roboty budowlane zostaną wykonane za kwotę 415.148,12 zł brutto.

Na powyższe zadanie Gmina uzyskała dofinansowanie w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 realizowanym na obszarze działania Stowarzyszenia „Brzeska Wieś Historyczna”. Przewidywana kwota dofinansowania to 200.000,00 zł.

W ramach projektu zostanie wykonane m.in. boisko do piłki nożnej i koszykowej oraz budynek zaplecza szatniowego wraz z przyłączami. 

Umowny termin zakończenia robót budowlanych - 19.08.2011r.