×
Wyszukaj w serwisie
×

Rewitalizacja budynków użyteczności publicznej

 logo kolejowa
 

dotyczy projektu pn. „Rewitalizacja budynków użyteczności publicznej w Lewinie Brzeskim – Przedszkoli Publicznych  i zabytkowego Ratusza”, nr umowy RPOP.06.01.00-16-012/10-00 z dnia 25 marca 2011r.

Ratusz w Lewinie Brzeskim Informujemy, że w dniu 25 marca 2011r. Gmina Lewin Brzeski podpisała z Województwem Opolskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Opolskiego umowę nr RPOP.06.01.00-16-012/10-00” na realizację projektu pn. „Rewitalizacja budynków użyteczności publicznej w Lewinie Brzeskim – Przedszkoli Publicznych  i zabytkowego Ratusza”. Całkowita wartość projektu wynosi 1.357.415,23zł. Dofinansowanie w ramach projektu wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych.

W dniu 01 kwietnia 2011r. Gmina Lewin Brzeski ogłosiła przetarg nieograniczony na realizację przedmiotowego zadania. Otwarcie ofert przewidziane jest na 22 kwietnia br.

Przewidywany termin zakończenia prac to 16 wrzesień br.