×
Wyszukaj w serwisie
×

Wyniki ewaluacji zewnętrznej w Przedszkolu Nr 1 w Lewinie

Ewaluacja zewnętrzna w Przedszkolu Nr 1 w Lewinie Brzeskim1 W lutym 2011 r. w Przedszkolu Publicznym Nr 1 prowadzona była Ewaluacja Zewnętrzna. Jej termin i zakres ustalony został przez Kuratorium Oświaty w Opolu. Ewaluacja mała na celu sprawdzenie, na jakim poziomie spełniane są wymagania dotyczące określonych zakresów działalności przedszkola. W placówce badano obszar „Procesy”. Wyniki ewaluacji potwierdzają bardzo wysoki stopień spełniania przez przedszkole wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168 poz. 1324). 

Dyrekcja i pracownicy przedszkola dziękują wszystkim rodzicom i partnerom placówki za udział w przeprowadzonych badaniach. Wynik ewaluacji jest naszym wspólnym sukcesem.

Poziom spełniania poszczególnych wymagań z obszaru „Procesy” przez Przedszkole Publiczne nr 1 w Lewinie Brzeskim:

Wymagane Poziom spełnienia wymagania
Przedszkole ma koncepcję pracy A
Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci mają charakter zorganizowany B
Oferta zajęć umożliwia realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego A
Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są efektem współdziałania nauczycieli B
Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych B

Ewaluacja zewnętrzna w Przedszkolu Nr 1 w Lewinie Brzeskim1 1) poziom A – oznacza bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez placówkę;
2) poziom B – oznacza wysoki stopień wypełniania wymagania przez placówkę;
3) poziom C – oznacza średni stopień wypełniania wymagania przez placówkę;
4) poziom D – oznacza podstawowy stopień wypełniania wymagania przez placówkę;
5) poziom E – oznacza niski stopień wypełniania wymagania przez placówkę.

Ewaluacja w Przedszkolu przebiegała w miłej i przyjaznej atmosferze. Podczas ostatniej wizyty przedszkolaki wykonały swoje najlepsze układy taneczne. Dzieci i ich umiejętności wywarły bardzo duże wrażenie na paniach wizytatorkach.


Katarzyna Puzio


Wyniki ewaluacji i pełen raport dostępne są na stronie internetowej:
www.npseo.pl.
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z treścią raportu.