×
Wyszukaj w serwisie
×

Bezpłatna pomoc prawna i obywatelska

paragraf Informujemy, że od miesiąca marca m.in. w Brzegu realizowany jest przez wałbrzyską Fundację „Razem” projekt pt. „Pomoc prawna i obywatelska”. Jego celem jest podniesienie aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym mieszkańców powiatu brzeskiego poprzez świadczenie bezpłatnego poradnictwa prawnego, obywatelskiego oraz umożliwienie dostępu do bezpłatnych informacji i porad udzielanych w Punkcie Pomocy Prawnej i Obywatelskiej w okresie od 01 marca 2011 roku do 30 listopada 2014 roku.

Porady udzielane w punkcie są zgodne z zasadami bezpłatności, poufności, bezstronności oraz aktualności i rzetelności informacji dla osób potrzebujących pomocy, będących w złej sytuacji ekonomicznej i życiowej, często należących do grup podwyższonego ryzyka tj. m.in. długotrwale bezrobotni, mający problemy mieszkaniowe, zagrożeni lub dotknięci problemami uzależnień, przemocy w rodzinie, matki samotnie wychowujące dzieci, zwalniani z zakładów karnych, osoby bezdomne czy osoby niepełnosprawne.

Projekt „Pomoc prawna i obywatelska” realizowany jest dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Adres biura w Brzegu:
ul. Kardynała Wyszyńskiego 23 (II piętro, pokój nr 20)
49-300 Brzeg
tel. 77 444 12 85

dni urzędowania:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00 (we wtorki do godziny 18.00).