×
Wyszukaj w serwisie
×

Jak fundusz sołecki rozwija gminę Lewin Brzeski

Konkurs Piękna Wieś Lewińska - I miejsce - Skorogoszcz Fundusz sołecki to środki finansowe wyodrębnione w ramach budżetu gminy przeznaczone dla mieszkańców wsi na poprawę warunków życia. W tym roku wyasygnowano rekordową kwotę 226 tys. złotych do podziału na 20 sołectw gminy Lewin Brzeski. Takimi pieniędzmi wioski z terenu gminy nigdy nie dysponowały.

Bardzo popieram ideę funduszu sołeckiego – mówi Burmistrz Artur Kotara. Pomimo tego, iż pieniądze te stanowią część budżetu gminy, wydatkowane są przez społeczność lokalną na potrzeby, które ta ostatnia sama wskaże. Cieszę się, że sterowanie ze szczebla gminy pieniędzmi dla wsi się skończyło i że teraz ich mieszkańcy mogą podejmować zarówno decyzje, jak i działania w kierunku poprawy życia swoich obywateli i, co najważniejsze, mają na to pieniądze.

Z podziału środków funduszu sołeckiego można wywnioskować, co dla mieszkańców wsi jest najważniejsze. Przez pierwsze cztery miesiące funkcjonowania funduszu w 2011 roku częściowo wyremontowano już świetlice wiejskie w Stroszowicach, Borkowicach, Golczowicach, Przeczy, Wronowie. W trakcie realizacji jest wymiana 17 okien w Wiejskim Domu Kultury w Łosiowie. Sołectwa nie przeznaczają swoich pieniędzy jedynie na świetlice – w planach są modernizacje boisk sportowych, zakupy urządzeń zabawowych na wiejskie place zabaw, utrzymanie terenów zielonych, naprawa dróg wiejskich i modernizacja melioracji czy organizacja imprez wiejskich.

W sołectwach gminy – mówi Artur Kotara – widać wielki potencjał ciekawych idei i pomysłów. Na przykład Skorogoszcz, która nie ma świetlicy wiejskiej, stale dba o poprawę estetyki miejscowości. Niedawno udało sfinalizować się ciekawy projekt zamieszczenia na słupach oświetleniowych położonych wzdłuż ul. Opolskiej flag narodowych i kościelnych, które zawisły z okazji świąt narodowych 1 i 3 maja oraz uroczystości związanych z beatyfikacją Papieża Polaka.   

System dysponowania środkami pozostającymi w gestii sołectw nie jest dokonały.

Artur Kotara - Jako Burmistrz Lewina Brzeskiego osobiście prowadziłem korespondencję z najwyższymi władzami państwowymi takimi jak Marszałek Senatu, Marszałek Sejmu, czy Posłowie i Senatorowie Ziemi Opolskiej w celu wprowadzenia nowelizacji do funkcjonującej ustawy, zmierzającej do umożliwienia dokonywania zmian w zakresie wydatkowania środków z funduszu w trakcie roku budżetowego. Jak dotychczas sołectwo może wydatkować środki jedynie w celu określonym we wniosku złożonym do gminy do końca września poprzedzającego rok budżetowy. Jako wieloletni praktyk związany z samorządem lokalnym przez większość swojego życia zawodowego wiem, że nie wszystkie sytuacje życiowe da się przewidzieć i dlatego też musi istnieć furtka w przepisach umożliwiająca zmianę sposobu wydatkowania środków z funduszu sołeckiego w danym roku budżetowym. Jestem przekonany, że kwota 226 tys. zł przeznaczona na zadania sołectw będzie doskonale wykorzystana dla dobra całej społeczności wiejskiej.