×
Wyszukaj w serwisie
×

Posłowie zainteresowani problemami Lewina

W sobotę dnia 14 maja 2011 roku Lewin Brzeski odwiedziło 2 posłów Prawa i Sprawiedliwości : Pani Marzena Machałek i Pan Kazimierz Matuszny. Posłowie przyjechali zapoznać się z problemami lewińskiej społeczności lokalnej. Gości przyjął Burmistrz Lewina Brzeskiego – Artur Kotara wraz z przedstawicielami Rady Powiatu Brzeskiego – Panami Andrzejem Kostrzewą i Bogdanem Będkowskim oraz Waldemarem Włodkiem – Przewodniczącym Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim i Robertem Laszukiem – Przewodniczącym Komisji Rozwoju Rady Miejskiej.

Posłowie PiS w Lewinie Brzeskim   Posłowie PiS w Lewinie Brzeskim   Posłowie PiS w Lewinie Brzeskim

W czasie pobytu w Lewinie goście zwiedzili inwestycję realizowaną przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu związaną z poprawą stanu ochrony przeciwpowodziowej Lewina Brzeskiego na Nysie Kłodzkiej, funkcjonującą oczyszczalnię ścieków BIOCOS, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lewinie Brzeskim oraz kompleks oświatowy w Lewinie Brzeskim składający się z pałacu i nowoczesnej sali gimnastycznej.

Posłowie PiS w Lewinie Brzeskim   Posłowie PiS w Lewinie Brzeskim   Posłowie PiS w Lewinie Brzeskim

W reprezentacyjnej sali lewińskiego gimnazjum zorganizowano spotkanie z mieszkańcami gminy, na którym poruszano tematy zarówno o charakterze gospodarczym, jak i politycznym.

Korzystając z okazji goszczenia w Lewinie przedstawicieli władz państwowych, Burmistrz – Artur Kotara zwrócił się do posłów z prośbą o zgłoszenie interpelacji sejmowych w następujących ważnych dla lewińskiej społeczności sprawach:

  1. utworzenia zjazdu z autostrady Nr A4 w okolicach Saren Małych;
  2. przystąpienia do projektowania II etapu poprawy stanu ochrony przeciwpowodziowej gminy Lewin Brzeski na rzece Nysie Kłodzkiej w Skorogoszczy i Wronowie;
  3. zwrotu z budżetu państwa w ramach subwencji oświatowej wydatków, które pokrywa gmina na rzecz dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych;
  4. spływania do budżetu gminy opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopalin płaconej przez kopalnie surowców mineralnych z terenu gminy w trybie dotychczasowym tj. 1 raz na kwartał, a nie jak proponuje się w nowelizacji do ustawy 1 raz na pół roku.

     

Radny Powiatowy – Andrzej Kostrzewa natomiast prosił o poparcie wykonania drugiego mostu na Odrze w Brzegu, jako inwestycji, która znacznie poprawi przepustowość komunikacyjną w regionie.

Posłowie PiS w Lewinie Brzeskim   Posłowie PiS w Lewinie Brzeskim   Posłowie PiS w Lewinie Brzeskim   Posłowie PiS w Lewinie Brzeskim

Spotkanie odbyło się w przyjaznej atmosferze, a posłowie zobowiązali zainteresować problemami Lewina Brzeskiego władze państwowe.