×
Wyszukaj w serwisie
×

Informacja z PIP

logo PIP W związku z pismem z Państwowej Inspekcji Pracy dotyczącym bezpieczeństwa korzystania z komunalnych zbiorników bezodpływowych na kanalizacyjne nieczystości ciekłe, a także zbiorników rolniczych do usuwania i gromadzenia wydalin pochodzenia zwierzęcego, nazywanych potocznie szambami, poniżej załączamy kopię pisma w sprawie podjęcia działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa podczas bieżącej eksploatacji szamb.

 PDFPIP - bezpieczeństwo podczas bieżącej eksploatacji szamb