×
Wyszukaj w serwisie
×

Kontrola deklaracji podatkowych

paragraf Uprzejmie informujemy, że na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa na terenie Gminy Lewin Brzeski rozpoczyna się kontrola poprawności złożonych informacji podatkowych obejmująca między innymi zgłoszoną powierzchnię i wysokość budynków.

Kontrola trwać będzie od 31 maja do 31 sierpnia 2011 roku. Dotychczas do weryfikacji wytypowano 40 nieruchomości z terenu całej gminy.

Wszyscy wytypowani do kontroli podatnicy zostaną powiadomieni imiennym zawiadomieniem, w którym określona będzie data i godziny oględzin. 

W przypadku, gdy kontrola stwierdzi nieprawidłowości w złożonej przez podatnika informacji podatkowej, organ podatkowy (Burmistrz Lewina Brzeskiego) zmuszony będzie do dokonania korekty decyzji ustalającej wysokość podatku. Co więcej, podatnik zmuszony będzie do oddania długu (czyli różnicy pomiędzy podatkiem naliczonym obecnie a zapłaconym) za okres do 5 lat wstecz.

Prosimy o obecność podatnika, lub pisemnie upoważnionej przez niego osoby, na terenie nieruchomości w określonym w zawiadomieniu dniu i czasie. W przypadku kiedy osoba kontrolowana nie będzie mogła być obecna w danym dniu prosimy o kontakt z Wydziałem Podatkowym Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim tel. 77 424 66 33 lub 77 424 66 35 w celu ustalenia kolejnego terminu kontroli.

W razie pytań lub wątpliwości  należy kontaktować się z Wydziałem Podatkowym Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim.