×
Wyszukaj w serwisie
×

@ktywizacja w Lewinie Brzeskim

rollup_lewin_480 W ramach projektu „Razem możemy więcej w Gminie Lewin Brzeski” 12 osób bezrobotnych wzięło udział w szkoleniach komputerowych. Zaczęli od obsługi myszki i klawiatury, a skończyli na wysyłaniu maili i szukaniu pracy przez Internet.
  
Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki w partnerstwie z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim od stycznia br. realizuje projekt unijny, który adresowany jest do grupy osób długotrwale bezrobotnych.

Uczestnicy mają już za sobą udział w Akademii Rozwoju Umiejętności Miękkich oraz Akademii Przedsiębiorczości. Teraz przyszła kolej na umiejętności cyfrowe. W ramach 48 godzin szkoleń poznali podstawy obsługi komputera, aplikacje biurowe oraz tajniki Internetu. Wszystko po to, aby skuteczniej poruszać się po rynku pracy, móc stworzyć samodzielnie CV, napisać list motywacyjny czy wysłać swoją ofertę do pracodawcy pocztą elektroniczną.

Już niedługo uczestnicy będą mogli skorzystać z Klubu Integracji Społecznej, w którym otrzymają m.in. wsparcie doradcy zawodowego.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.