×
Wyszukaj w serwisie
×

Zmiana siedziby Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w Lewinie Brzeskim

 
Burmistrz Lewina Brzeskiego zawiadamia, że Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w Lewinie Brzeskim zmienia swoją siedzibę. Od miesiąca lipca 2011 roku Punkt przeniesiony zostaje do pomieszczenia na parterze Domu Kultury w Lewinie Brzeskim – pokój naprzeciw szatni. Czas pracy Punktu nie ulega zmianie – Punkt nadal czynny będzie w każdy wtorek w godzinach od 16.00 do 20.00.
Punkt oferuje profesjonalną pomoc i doradztwo w sprawach uzależnień dorosłych i młodzieży, w sprawach przemocy domowej i w innych trudnych sytuacjach spowodowanych ciężkimi przeżyciami.
Wszystkich potrzebujących pomocy proszę o skorzystanie z oferowanych prze Punkt usług. Usługi Punktu dla wszystkich mieszkańców gminy Lewin Brzeski są nieodpłatne.
Ponadto grupy samopomocowe działające na terenie gminy Lewin Brzeski, za pośrednictwem Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego, mogą korzystać z udostępnionej przez Dom Kultury sali na potrzeby spotkań i mitingów. W sprawie tej można kontaktować się również bezpośrednio z Dyrektorem Domu Kultury.
Punkt Konsultacyjny w Łosiowie czynny jest w każdą środę w godzinach od 15.00 do 17.30.
Punkt Konsultacyjny w Skorogoszczy czynny jest w każdą środę od godziny 18.00 do 20.30.