×
Wyszukaj w serwisie
×

Pierwszy nabór wniosków dla sektora publicznego

  LGR_OPOLSZCZYZNA_logo1.jpeg

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”

Zarząd Województwa Opolskiego

na wniosek Lokalnej Grupy Rybackiej (LGR) „Opolszczyzna” działającej na terenie gmin:

Lasowice Wielkie, Lewin Brzeski, Murów, Niemodlin, Ozimek, Pokój, Popielów, Świerczów, Tułowice, Turawa, Zębowice informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie dla sektora publicznego w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”

na następujące rodzaje operacji:

 

·      wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa

/limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi 1 592 209,15 złotych/;

·      ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracaniu potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej

/limit dostępnych  środków w ramach naboru wynosi 184 927,15 złotych/.

 

Termin składania wniosków: od 1.08.2011 r. do 29.09.2011 r.

 

Miejsce składania wniosków :

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Opolszczyzna”, plac Kopernika 5/3,  45-040 Opole, I piętro, w dni robocze od poniedziałku od piątku w godzinach od 7.30  do 15.30 z wyłączeniem dnia 15.08.2011r.

 

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach.

Wnioski należy składać bezpośrednio ( tj. osobiście) w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

 

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:

·       wzór wniosku o dofinansowanie;

·       wykaz dokumentów, które dołącza się do wniosku o dofinansowanie;

·       kryteria wyboru operacji przez LGR określone w Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich;

 

są dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:

·         Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego – www.opolskie.pl

·         Lokalnej Grupy Rybackiej „Opolszczyzna” – www.lgropolszczyzna.com

 

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać od pracowników biura Lokalnej Grupy Rybackiej „Opolszczyzna”, pl. Kopernika 5/3, 45-040 Opole, nr tel. 77 403 31 72 lub drogą elektroniczną: kontakt.lgropolszczyzna@gmail.com