×
Wyszukaj w serwisie
×

Znam swoją miejscowość

W roku szkolnym 2010/2011 w klasie 4a PSP Lewin Brzeski realizowany był projekt edukacji regionalnej pt. „Znam swoją miejscowość Lewin Brzeski”.

Koordynatorkami projektu były Ewa Leśnicka wychowawca klasy 4a, Krystyna Waniak nauczyciel historii i bibliotekarz, Krystyna Chmiel pracownik MiGBP oraz Izabella Naumowicz nauczyciel języka polskiego.

Poznaj swoją miejscowość Poznaj swoją miejscowość Poznaj swoją miejscowość Poznaj swoją miejscowość

Zajęcia odbywały się systematycznie raz w miesiącu w formie warsztatów z wyszukiwania informacji, prezentacji multimedialnych, wycieczek śladami historii, zwiedzania miejsc pracy ludzi zawodowo związanych z Lewinem Brzeskim.

Odbyło się również spotkanie z zaproszonym gościem Panem Edwardem Podolskim, pracownikiem Domu Kultury w Lewinie Brzeskim, znawcą historii i animatorem kultury. Nasz gość ciekawie opowiadał o swojej pasji i zaprezentował przyniesione przez siebie eksponaty.

Projekt zakończył się konkursem wiedzy o Lewinie Brzeskim dla chętnych uczniów z klas czwartych. Uczestniczyło w nim 31 osób.

Zwycięzcami konkursu zostali:

  • 1 miejsce Piotr Granatowski  klasa 4a
  • 2 miejsce Aleksandra Lach  klasa 4a
  • 3 miejsce Patryk Polak klasa 4a

Główne nagrody konkursowe tj. „Ilustrowany Atlas Historii Polski” ufundował dyrektor szkoły pan Zdzisław Biernacki.

Każdy uczestnik konkursu otrzymał również pamiątkowy upominek i dyplom.

Celem projektu było rozwijanie wśród uczniów zainteresowań najbliższym regionem i jego historią, doskonalenie umiejętności korzystania z różnych źródeł wiedzy i zastosowanie tej wiedzy w praktyce. Sądząc po reakcjach uczniów udało nam się to osiągnąć. Projekt będzie kontynuowany w klasie piątej, wzbogacony o treści dotyczące naszej gminy.

Poznaj swoją miejscowość Poznaj swoją miejscowość Poznaj swoją miejscowość Poznaj swoją miejscowość

Ewa Leśnicka

Krystyna Waniak