×
Wyszukaj w serwisie
×

Budowa kanalizacji w Lewinie Brzeskim

logo RPO WO

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i rurociągu tłocznego z przepompowniami dla miasta Lewin Brzeski współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ma szansę zakończyć się  jeszcze we wrześniu br.

Zaawansowanie robót w ramach powyższej inwestycji wskazuje na realną możliwość zakończenia robót zgodnie z zapisami umowy z Wykonawcą zadania – firmą SOBET S.A. z Brzegu.

W maju br. zakończyły się prace kanalizacyjne i odtworzeniowe w ul. Konopnickiej. Odtworzono również nawierzchnię po komorach przewiertowych w ulicach Powstańców Śląskich i częściowo w ul. Kościuszki na odcinku od skrzyżowania z ul. Powstańców Śląskich w kierunku mostu na rzece Nysie Kłodzkiej.

Kanalizacja w Lewinie Kanalizacja w Lewinie Kanalizacja w Lewinie

Jednocześnie rozpoczęły się prace kanalizacyjne w ulicy Kościuszki na odcinku od skrzyżowania z ul. Konopnickiej do skrzyżowania z ul. Powstańców Śląskich oraz w ul. Al. Wojska Polskiego, gdzie trwają również prace montażowe przy przepompowniach ścieków. Rozpoczęto także roboty kanalizacyjne w ul. Moniuszki na odcinku od skrzyżowania z ul. Konopnickiej w kierunku Rynku.
Większość robót w „głównych” ulicach miasta realizowana jest, założoną w dokumentacji projektowej, metodą bezwykopową tzw. przewiertów sterowanych, co ewidentnie zmniejsza uciążliwości w ruchu drogowym.

W lipcu br. zakończono roboty kanalizacyjne w ul. Al. Wojska Polskiego – do zrealizowania pozostały roboty odtworzeniowe nawierzchni.

Kanalizacja w Lewinie Kanalizacja w Lewinie Kanalizacja w Lewinie Kanalizacja w Lewinie