×
Wyszukaj w serwisie
×

Wybrano przewoźnika dowozów szkolnych

Podpisanie umowy z PKS na dowóz dzieci W dniu 18 sierpnia br. Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara podpisał umowę na dowóz dzieci i młodzieży do placówek oświatowych w roku szkolnym 2011/2012.

Do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych dzieci i młodzież z terenu gminy Lewin Brzeski dowoził będzie wyłoniony na podstawie przetargu nieograniczonego dotychczasowy przewoźnik – Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Brzegu. Zaoferował on najkorzystniejsze warunki finansowe przewozu dzieci tj. wysokość opłat pozostanie na poziomie z roku poprzedniego. W efekcie, za dzieci, którym z mocy ustawy o systemie oświaty przysługuje bezpłatny dowóz, zapłaci gmina Lewin Brzeski, pozostałe natomiast za bilety miesięczne płacić będą symboliczną złotówkę.

Do czasu rozpoczęcia roku szkolnego przedsiębiorca uzgodni z dyrektorami szkół rozkład jazdy autobusów w sposób, który będzie gwarantował sprawną organizację zajęć szkolnych.