×
Wyszukaj w serwisie
×

Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej

logo_RPO_WO

Ratusz w Lewinie Brzeskim w trakcie rewitalizacji Informujemy, że w dniu 12 maja 2011r. Gmina Lewin Brzeski podpisała umowę z wykonawcą robót budowlanych - Zakładem Techniczno-Budowlany POLBAU Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Grunwaldzkiej 25 za kwotę 969.567,17 zł brutto.

Realizacja projektu polega na rewitalizacji obiektów użyteczności publicznej w Lewinie Brzeskim tj.:

1.Budynek Ratusza-remont elewacji, renowacja i wymiana stolarki okiennej, wymiana stolarki drzwiowej, wymiana pokrycia dachowego, roboty towarzysz.(przemurowanie kominów, montaż instalacji odgromowej, wymiana rynien i rur spustowych),

Ratusz w Lewinie Brzeskim w trakcie rewitalizacji 2.Budynek PP nr 1-wymiana stolarki okiennej, renowacja drewnianych drzwi wejściowych, termomodernizacja elewacji, malowanie elewacji frontowej z odnowieniem detali architektonicznych, izolacja pionowa ścian fundamentowych i piwnic, połączenie wylotów z rur spustowych budynku z wymiana kanalizacji deszczowej (odwodnienie połaci dachowych).

3.Budynek PP nr 2-wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, odnowienie elewacji z odnowieniem detali architektonicznych, izolacja pionowa ścian fundamentowych w części niepodpiwniczonej budynku, połączenie wylotów z rur spustowych budynku z wymiana kan. deszczowej (odwodnienie połaci dachowych),wymiana pokrycia dachowego przybudówki.

Ratusz w Lewinie Brzeskim w trakcie rewitalizacji Całkowita wartość Projektu, zgodnie z podpisanym aneksem z Urzędem Marszałkowskim,  wynosi: 1.032.317,17. Instytucja Zarządzająca programem przyznaje Beneficjentowi na realizację Projektu dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej: 870 776,08 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć złotych 08/100), stanowiącej nie więcej niż 85,00 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.

Przewidywany termin zakończenia prac to 16 wrzesień 2011 roku.