×
Wyszukaj w serwisie
×

Zadbajmy o estetykę naszej gminy

HERB - logo - mały W trosce o estetyczny wygląd naszej gminy, środowisko rolnicze oraz bezpieczeństwo przeciwpożarowe, proszę właścicieli zaniedbanych i zarośniętych nieruchomości o ich uprzątnięcie.

Przypominam również o obowiązku wykaszania zaniedbanych działek gruntowych i niszczenia chwastów na swoich gruntach, wynikającym z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z zm.).

O likwidację chwastów należy dbać cały rok, wykaszając je systematycznie od wiosny do jesieni. Zachwaszczone i zaniedbane grunty są zagrożeniem dla upraw rolniczych i ogrodniczych, jak również stanowią siedlisko wielu szkodników glebowych, gryzoni, ślimaków i komarów.

Ponadto apeluję o niestosowanie pseudozabiegów polegających na wypalaniu słomy. W okresie największego zagrożenia pożarowego, czyli w okresie lata, jedna iskra z wypalonej słomy może spowodować olbrzymie straty w mieniu lub spowodować spłonięcie lasu.


Burmistrz

Lewina Brzeskiego