×
Wyszukaj w serwisie
×

Koniec sezonu kąpieliskowego

  Kąpielisko_w_Lewinie_Brzeskim.jpeg

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Lewina Brzeskiego zawiadamia, że w miejscu wyznaczonym do kąpieli, mieszczącym się na zbiorniku wodnym  w Lewinie Brzeskim przy ul. Nysańskiej od dnia 29 sierpnia 2011 roku nie będzie pełniona już służba ratownicza.
Wobec powyższego prosi się rodziców i opiekunów   o zapewnienie pełnego bezpieczeństwa swoim dzieciom podczas korzystania z plaży.