×
Wyszukaj w serwisie
×

Zaproszenie na Konsultacje

  lgrlogo.jpeg
Lokalna Grupa Rybacka „Opolszczyzna” zaprasza na cykl nieodpłatnych konsultacji dotyczących zasad i trybu aplikowania o środki finansowe w ramach osi priorytetowej 4 -Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartej w Programie Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013.
Punkty konsultacyjne są ogólnodostępne dla każdego, z uwagi jednak na lepszą organizację pracy konsultanta, prosimy o wcześniejsze umówienie się:
telefonicznie pod numerem 663-868-530
poprzez e-mail: