×
Wyszukaj w serwisie
×

Wręczenie nagrody dyrektorowi przedszkla w Przeczy

 
W ubiegły wtorek w gabinecie Burmistrza wręczona została nagroda jubileuszowa Pani Jadwidze Ferskiej, Dyrektorowi Przedszkola Publicznego w Przeczy. Dyrektorem przedszkola w Przeczy Pani Jadwiga jest od 2007 roku.
Z tego co wiem był to rok bardzo trudny dla tej placówki, mówi Burmistrz Pan Artur Kotara. Prowadzenie przedszkoli jest zadaniem własnym gmin od początku istnienia samorządu,a więc od roku 1990. Wbrew pozorom najtrudniejszy okres dla placówki oświatowej nie wiąże się, jak sądzi wielu rodziców, z brakiem środków finansowych. Oczywiście o jakości oferty edukacyjno- wychowawczej przedszkola w dużej mierze decydują środki finansowe, jakie gmina przeznacza na bieżące jej funkcjonowanie i na remonty. Jednak, z czego nie wszyscy zdają sobie sprawę, najtrudniejszym okresem dla przedszkola czy szkoły, jest malejąca liczba uczniów i wychowanków. Władze gminne są w takiej sytuacji jak między przysłowiowym „młotem i kowadłem”. Z jednej strony oczekiwania lokalnych społeczności, że placówka dalej będzie istniała, z drugiej strony obowiązująca samorząd zasada „racjonalnego wydatkowania środków publicznych”. Taką też sytuację zastała Pani Jadzia obejmując funkcję dyrektora przedszkola. Do przedszkola uczęszczało wtedy 16-cioro wychowanków, odchodząca Pani Dyrektor przewidywała dalszy spadek liczby dzieci oraz problemy ze spełnieniem wymagań nadzorujących placówkę służb sanitarnych. Utrzymywanie placówki, do której uczęszcza mniej niż 15 wychowanków nie jest zasadne ze względów ekonomicznych i kwalifikuje ją do zamknięcia.
Wydawało się, mówi Pani Jadzia, że do przedszkola przyszłam pracować na rok, najwyżej dwa. Nie ukrywam, że te dwa pierwsze lata były trudne, trzeba było załatwić wiele spraw remontowych zdecydowanie poprawiających komfort i bezpieczeństwo przebywających w przedszkolu dzieci. Bez większych nakładów udało się przebudować starą kuchnię, odremontować łazienki, wymienić okna. Dla mnie jednak, jako nauczyciela, sprawą równie ważną, a nawet ważniejszą, było poprawienie wizji placówki w oczach rodziców i dzieci. I to jest chyba najważniejsze, aby placówka była w lokalnym środowisku postrzegana jako przyjazna dla dzieci i rodziców, aby rodzice i mieszkańcy mówili, to jest nasze przedszkole. Myślę, że dzięki temu zawsze mogłam liczyć na pomoc rodziców i pomoc firm działających w Przeczy. Powoli liczba dzieci zaczęła się zwiększać, do mojego przedszkola uczęszczały również dzieci z Lewina Brzeskiego.
Pan Burmistrz dodaje – w bieżącym roku szkolnym po raz pierwszy od wielu lat Pani Jadzia zmuszona była odmówić przyjęcia dzieci do przedszkola – być może to dziwnie brzmi, ale myślę, że taki wzrost zainteresowania placówką, jest wspólnym sukcesem Pani Jadzi, wszystkich pracowników przedszkola, lokalnego środowiska wspierającego placówkę oraz gminy, która ma pełne przekonanie, że środki kierowane na utrzymanie przedszkola są wydatkowane racjonalnie. I jeszcze taka refleksja na koniec, jak wiele w naszej działalności zależy od ludzi, od ich kompetencji i zaangażowania, pieniądze oczywiście są bardzo ważne, ale przy tych samych pieniądzach można uzyskiwać diametralnie różne efekty. Przykładem takiego dobrego zarządzania jest właśnie przedszkole w Przeczy. Muszę jednak z dużą satysfakcją powiedzieć, że również pozostałe nasze placówki mają osiągnięcia godne naśladowania.