×
Wyszukaj w serwisie
×

Zaproszenie na XIII sesję Rady Miejskiej

LASKA marszałkowska Przewodniczący Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim  zaprasza wszystkich mieszkańców na  XIII sesję Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim, która odbędzie w dniu 11 paździenika 2011 roku w sali narad Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim  ul  Rynek  26 o godzinie 12.00.

DOCXZawiadomienie o zwołaniu XIII sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim na dzień 11 paździenika 2011 roku (13,33KB)

Więcej na stronie www.bip.lewin-brzeski.pl .