×
Wyszukaj w serwisie
×

Informacja w sprawie deratyzacji

HERB - logo - mały Uprzejmie przypominam, że zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/237/2008 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia  30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Lewin Brzeski: „właściciele, zarządcy nieruchomości obowiązani są do stałego tępienia szczurów i myszy w obrębie nieruchomości. Deratyzacji dokonuje się dwukrotnie w ciągu roku:

 

  •  I termin: od 15 maja do 31 maja każdego roku kalendarzowego (akcja wiosenna),
  • II termin: od 01 grudnia do 15 grudnia każdego roku kalendarzowego (akcja jesienna).”

Mając na uwadze powyższe, proszę o przygotowanie się do wykonania deratyzacji nieruchomości w wyznaczonym terminie od 01 do 15 grudnia 2011r.

 

Burmistrz Lewina Brzeskiego

Artur Kotara