×
Wyszukaj w serwisie
×

Bezpłatne szkolenie

ryba Lokalna Grupa Rybacka „Opolszczyzna” zaprasza na cykl nieodpłatnych konsultacji dotyczących zasad i trybu aplikowania o środki finansowe w ramach osi priorytetowej 4 -Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartej w Programie Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013.

Spotkanie w Lewinie Brzeskim odbędzie się w dniu 01 grudnia 2011 roku w sali narad przy ul. Rynek 26 w godzinach od 14.00 do 18.00.

Serdecznie zapraszamy.