×
Wyszukaj w serwisie
×

Zmiany w segregacji odpadów komunalnych

HERB - logo - mały Wielu z nas myśli, że nie warto segregować, bo i tak wszystko trafia na składowisko. Nic bardziej błędnego! Wszystkie posegregowane odpady trafiają do sortowni, gdzie są przesortowywane wtórnie i dzielone na odpowiednie grupy, osobno: szkło kolorowe, szkło białe, metal, plastik, papier. Następnie są prasowane lub rozdrabniane i magazynowane, a stąd trafiają do firm zajmujących się recyklingiem.

Wprowadzając kilka lat temu segregację odpadów komunalnych wśród naszych mieszkańców wprowadziliśmy najpierw bezpłatną segregację w tzw. „w gniazdach” wyposażonych w 4 duże kontenery na segregowane odpady oznaczone kolorami: kolor zielony - na szkło kolorowe, kolor biały - na szkło białe, kolor żółty - tworzywa sztuczne, kolor niebieski – makulatura.

Mieliśmy pokazać, nauczyć i przyzwyczaić mieszkańców do segregacji odpadów. Niestety segregowali tylko najwytrwalsi, a do kontenerów trafiały często odpady komunalne zmieszane.

Wobec wprowadzonych norm wymagających od nas wszystkich, ograniczenia odpadów trafiających na składowisko, chcą namówić mieszkańców naszej gminy do podjęcia działań mających wpływ na poprawę jakości środowiska, w którym żyjemy, a jednocześnie ułatwić i upowszechnić segregację odpadów wśród wszystkich mieszkańców, spowodowaliśmy wprowadzenie płatnej segregacji workowej „u źródła”. Ucząc się przez 3 lata segregowania w systemie workowym (4 worki oznaczone kolorami: kolor zielony - na szkło kolorowe, kolor biały - na szkło białe, kolor żółty - tworzywa sztuczne, kolor niebieski – makulatura) zauważyliśmy szereg jego wad tj.:

  • worki wystawione przed posesją tworzą nieestetyczny i nieuporządkowany obraz ulic i placów,
  • zapełnianie worków jest niewygodne, nieporęczne,
  • worki są podatne na wszelkiego rodzaju uszkodzenia np. przez zwierzęta, rozsypana zawartość worków może powodować powstanie problemów higienicznych,
  • tworzą zagrożenie wypadkowe dla ruchu ulicznego (rozwiewanie i przemieszczanie przez wiatr po ulicy),
  • stanowią utrudnienia dla pracowników pracujących przy wywozie worków poprzez ciągłe schylanie się,
  • podatne są na uszkodzenia zmuszają pracowników do zbierania porozrzucanej wokół zawartości, co jest niehigieniczne i czasochłonne,
  • stosowanie worków wiążę się z ręcznym uciążliwym ładowaniem na samochód,
  • stosowanie worków na wymianę przyczynia się do tego, że one same stają się odpadem,
  • pozostawione worki (puste) na wymianę często poniewierają są po posesji (warunki atmosferyczne), bądź zostają skradzione,
  • worki puste bardzo często są wykorzystywane do innych celów niż na odpady segregowane.

śmietnik Szukając nowych rozwiązań mających na celu usprawnienie naszego systemu gospodarowania i segregowania odpadów komunalnych, od 1 stycznia 2012r. chcemy na terenie Gminy Lewin Brzeski doprowadzić do wprowadzenia przez podmioty świadczące usługi odbioru odpadów, system segregowania polegający na wyposażeniu gospodarstw w pojemniki o pojemności 240l z tzw. „żółtą klapą” przeznaczone do łącznej zbiórki odpadów tj tworzyw, makulatury, puszki itp. oraz pojemniki zielone o pojemności 120l na zbiórkę odpadów szkła łącznie kolorowego i białego.

Dzięki dobrej segregacji będziemy przyczyniać się do zmniejszenia ilość odpadów zalegających na składowisku i odzysku wielu cennych surowców, a przede wszystkim do poprawy jakości środowiska naturalnego.
Ponadto dzięki efektywnej segregacji odpadów zmniejszymy ilość śmieci komunalnych gromadzonych w pojemniku na odpady zmieszane, co pozwali na wymienienie go na mniejszy lub zmniejszenie częstotliwości jego opróżniania, a tym samym obniżenie kosztów wywozu.


Zachęcamy do segregacji.