×
Wyszukaj w serwisie
×

2011 rok

Uchwała Nr IV/16/2010 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia na 2011 rok programu współpracy gminy Lewin Brzeski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
DOCUchwała Nr IV-16-2010 (99,00KB)

 

Ochrona i promocja zdrowia

 1. Opieka pielęgniarska w środowisku domowym ludzi starszych i przewlekle chorych

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych

 1. Zajęcia integracyjne opiekuńczo - wychowawcze dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, wypoczynek dzieci i młodzieży

 1. Upowszechnianie sportu masowego w zakresie piłki nożnej i tenisa stołowego

2. Upowszechnianie sportu masowego w zakresie piłki nożnej i tenisa stołowego (II półrocze 2011 roku)

Oferty zlożone w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

 1. Oferta Stowarzyszenia Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych "Pomóżmy im" w Lewinie Brzeskim złożona na realizację zadania w zakresie zwiększenia dostępności osób niepełnosprawnych do pomocy rehabilitacyjnej.