×
Wyszukaj w serwisie
×

2012 rok

Uchwała Nr XVI/125/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia na 2012 rok programu współpracy gminy Lewin Brzeski  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
DOCUchwała Nr XVI-125-2011 (101,00KB)

Ochrona i promocja zdrowia

1. Opieka pielęgniarska w środowisku domowym ludzi starszych i przewlekle chorych

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych

1. Zajęcia integracyjne opiekuńczo - wychowawcze dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

1. Upowszechnianie sportu masowego w zakresie piłki nożnejw tym utrzymanie obiektów sportowych

Oferty złożone w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

1. Oferta Stowarzyszenia Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych "Pomóżmy im" w Lewinie Brzeskim złożona na realizację zadania w zakresie zwiększenia dostępności osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej.

PDFOferta Stowarzyszenia Pomóżmy im (4,47MB)

DOCZarządzenie Nr 809-2012 (34,00KB)

DOCZarządzenie Nr 818-2012.doc (25,00KB)

2. Oferta Stowarzyszenia Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych "Pomóżmy im" w Lewinie Brzeskim złożona na realizację zadania w zakresie organizacji Wojewódzkiego Integracyjnego Konkursu Wiedzy.

 PDFOferta Stowarzyszenia Pomóżmy Im. (2,05MB)

DOCZarządzenie Nr 810-2012 (34,50KB)