×
Wyszukaj w serwisie
×

2013 rok

PDFUchwała w sprawie przyjęcia na 2013 rok programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.pdf (74,94KB)

 

Ochrona i promocja zdrowia

1. Opieka pielęgniarska w środowisku domowym ludzi starszych i przewlekle chorych

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych

1. Zajęcia integracyjne opiekuńczo - wychowawcze dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

1. Upowszechnianie sportu masowego w zakresie piłki nożnejw tym utrzymanie obiektów sportowych

Oferty złożone w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie