×
Wyszukaj w serwisie
×

Przedszkole Publiczne Nr 2 w Lewinie Brzeskim

Dane o placówce:

Adres: ul. Narutowicza 2, 49-340 Lewin Brzeski
Tel/faks: 774127682
e-mail: ppnr2lewinb@poczta.onet.pl 
Dyrektor: mgr Dorota Mościcka
Rekrutacja: 20.03-20.04


Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku od 6:00– 16:00. Posiada bardzo dobre warunki lokalowe: cztery słoneczne sale do zabaw i zajęć dydaktycznych dla dzieci oraz salę wykorzystywaną do zajęć dodatkowych ( rytmika, j. angielski, religia ). Sale są bogato wyposażone w pomoce dydaktyczne, zabawki, sprzęt, mebelki oraz kąciki zainteresowań, które zapewniają aktualne potrzeby dzieci. Walorem placówki jest duży zielony ogród, który sprzyja wyzwalaniu wielokierunkowej aktywności dziecka.

Przedszkole jest placówką czterooddziałową, w której każda grupa liczy po 25 dzieci.

Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 – 6 lat.Rodzice ubiegający się o umieszczenie dziecka w przedszkolu obowiązani są złożyć w kancelarii przedszkola prawidłowo wypełnioną kartę zgłoszenia dziecka w terminie do 20 kwietnia ( karty wydawane są od dnia 20 marca). Dokładne informacje dotyczące rekrutacji udzielane są na terenie placówki lub telefonicznie

Oferta edukacyjno – wychowawcza:

Przedszkole pracuje w oparciu o Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego oraz wybrane przez Radę Pedagogiczną programy zatwierdzone przez Ministerstwo Edukacji, a także programy autorskie nauczycieli.

W realizacji Podstawy Programowej wykorzystywanych jest szereg metod:

  • pedagogika zabawy (zabawy i gry integrujące grupę, wyzwalające aktywność),
  • metoda Weroniki Sherborne (ćwiczenia gimnastyczne pozwalające dzieciom na poznanie swojego ciała i orientację w przestrzeni),
  • metoda K. Orffa, R. Labana, A.M. Kniessów (zabawy polegające na rozwijaniu wrażliwości słuchowej i koordynacji wzrokowo-słuchowej-ruchowej),
  • metoda E. Gruszczyk-Kolczyńskiej,
  • metoda Dobrego Startu.

Stałe uroczystości przedszkolne:

Pasowanie na przedszkolaka, Pasowanie na starszaka, Andrzejki, Mikołaj , Wigilia, Dzień Babci i Dziadka, Bal karnawałowy, Powitanie wiosny, Święto Ziemi, Piknik Rodzinny, Święto Rodziny- wspólny Dzień Matki, Ojca i Dziecka, Pożegnanie starszaków.

Działamy po to, aby:

Nasze dzieci – mogły się tu czuć dobrze i bezpiecznie.
Ich rodzice – darzyli nas zaufaniem.
Pracownicy przedszkola – mieli dzięki temu satysfakcję z wykonywanej pracy.
Przedszkole – cieszyło się uznaniem w środowisku.