×
Wyszukaj w serwisie
×

Przedszkole Publiczne w Przeczy

Dane o placówce:

Adres: Przecza nr 19, 49-345 Skorogoszcz
Telefon: (077) 412-84-90
Rekrutacja: 01.03-15.04
Dyrektor: Danuta Szczerbik

 
Informacja o przedszkolu:

Przedszkole Publiczne w Przeczy powstało w 1983 r. Budynek przedszkola został adoptowany po zlikwidowanej szkole podstawowej. Budynek został wyremontowany i zmodernizowany do pracy z dziećmi przedszkolnymi. Jest on dwukondygnacyjny, na parterze znajdują się pomieszczenia przedszkolne: sala zabaw, kancelaria, magazyn, kuchnia, łazienka, szatnia. Na piętrze znajduje się mieszkanie emerytowanej nauczycielki. Przy budynku przedszkola znajduje się przestronny ogród – plac zabaw, wyposażony w urządzenia, które posiadają certyfikat i znak jakości.

W przedszkolu oprócz nauczycielek (Krystyna Hadała-Birecka) zatrudnieni są pracownicy administracyjno-obsługowi: woźna oddziałowa, kucharka (na ½ etatu), intendentka (na ½ etatu) i w sezonie grzewczym palacz .

Przedszkole jest placówką jednooddziałową, do którego uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Liczba miejsc w przedszkolu wynosi 25. Zapisy do przedszkola rozpoczynają się od dnia 1 marca i trwają do 15 kwietnia. Do przedszkola przyjmowane są również dzieci ze wsi Raski. Przedszkole jest czynne 8,5 godziny dziennie, od godziny 6.45 do godziny 15.15. Godziny pracy przedszkola dostosowane są do potrzeb rodziców. Dzieci mają możliwość korzystania z trzech posiłków tj.: śniadania, obiadu i podwieczorka.

Dzieci mają właściwie zorganizowany proces opiekuńczo-dydaktyczny, który tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zainteresowań i zdolności. Oprócz zajęć obowiązkowych przedszkole stara się organizować nieodpłatne zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania dzieci, min.: teatralno-muzyczne, plastyczne.

W przedszkolu odbywają się tradycyjne imprezy przedszkolne z udziałem dzieci, rodziców i zapraszanych gości tj.: pasowanie na przedszkolaka, święto pieczonego ziemniaka, Andrzejki, Mikołajki, Jasełka, Święto Babci i Dziadka, dzień wiosny, Dzień Matki, pożegnanie sześciolatków. Przedszkole promuje uniwersalne wartości: sprawiedliwość; godność osobistą; tolerancję; szacunek; poszanowanie tradycji narodowych.

Przedszkole zapewnia dzieciom prawo do procesu opiekuńczo-wychowawczego uwzględniającego zasady: zaspakajania potrzeb dzieci; aktywności; indywidualizacji; organizowania życia społecznego; integracji; wzmocnienia więzi uczuciowej z rodziną; umożliwienie dzieciom kontaktu z literaturą, muzyką, teatrem, filmem; poznawaniem otoczenia przyrodniczego, technicznego i społecznego.

Przedszkole promuje zdrowy tryb życia, stwarza warunki do bezpiecznej zabawy i pobytu dziecka w przedszkolu.

Placówka jest jedyną instytucją oświatową znajdującą się w Przeczy.