×
Wyszukaj w serwisie
×

Publiczna Szkoła Podstawowa w Lewinie Brzeskim

Dane o placówce:
 


Dane o placówce:
Adres: ul. Kościuszki 61, 49 – 340 Lewin Brzeski
Tel. (077) 412-75-91
Fax. (077) 412-76-38
E-mail:

www:
www.wodip.opole.pl/~sp_lewin_brzeski
Dyrektor: Zdzisław Biernacki
Z-ca Dyrektora: Małgorzata Olbert, Barbara Chmiel

  Szkoła Podstawowa w Lewinie Brzeskim

PC129878.jpeg Przesłanie naszych działań pedagogicznych:

 „Nasza szkoła to miejsce osobistych sukcesów i uspołecznienia ucznia, czyli rozbudzania jego ambicji edukacyjnych i tworzenia szans wychowawczych każdemu dziecku.”

Chcemy, aby nasz absolwent:
• posiadał wiedzę i umiejętności pozwalające na kontynuowanie dalszej nauki w gimnazjum w miarę swoich możliwości,
• wykonywał sumiennie swoje obowiązki,
• potrafił współpracować z innymi dla dobra własnego i wspólnego,
• szanował zdrowie własne i innych,
• miał świadomość i  przejawiał postawy prorodzinne, patriotyczne i proeuropejskie,
• znał wzorce i zasady dobrego zachowania,
• potrafił się właściwie zachować w różnych miejscach, sytuacjach i okolicznościach, potrafił rozwijać osobiste zainteresowania, indywidualne potrzeby i zdolności.

Stowarzyszenia i organizacje do których szkoła należy
• Stowarzyszenie Szkół Innowacyjnych Regionu Opolskiego 
• Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych
• Polski Czerwony Krzyż 
• Uczniowski  Klub Sportowy  „Copernicus”
                                                                                                                                                    
Innowacje pedagogiczne:
• „Mali czytelnicy”
• „Mali odkrywcy”
• „Bezpieczny uczeń – świadomy rodzic”
• „Dawno, dawno, temu… Poznajemy zaczarowany świat bajek”
• „Parafia – nasz wspólny dom”
Tradycje szkoły:
• Pasowanie ucznia
• Dzień Patrona                                            
• Rajd „Powitanie wiosny”
• Sportowy Dzień Dziecka
• Olimpiada Sportowa klas III
• Dzień Ziemi
Programy, projekty:
• Program Szkoły Promującej Zdrowie
• Bezpieczna szkoła
• Przejrzysta szkoła
• Szkoła z Klasą

PB079674.jpeg    PA109504.jpeg    PC189912.jpeg


Ciekawe przedsięwzięcia realizowane w szkole:
W naszej szkole realizowany jest program wychowawczy „ Przyjazna szkoła” zawierający działania profilaktyczno- wychowawcze  programu „ Spójrz inaczej”.
W szkole aktywnie działa Koło ekologiczne. Ważną formą działalności szkoły jest krajoznawstwo i turystyka – corocznie organizowane są rajdy i wakacyjne obozy wędrowne.


Jesteśmy organizatorami festynów środowiskowych i akcji charytatywnych. Kształcenie w zakresie kultury wzbogacają wyjazdy uczniów do teatrów, kin i muzeów. Imprezy sportowe cieszą się wśród uczniów największą popularnością i wiele z nich weszło na stałe do kalendarza szkolnego np. lekkoatletyka klas I – VI, turnieje minikoszykówki i minipiłki nożnej.
Szkoła jest również organizatorem imprez sportowych dla mieszkańców Lewina Brzeskiego. Dużą frekwencją cieszy się Środowiskowy Turniej Piłki Siatkowej i Turniej Strettbolla im. Jerzego Sporina.
Zapraszamy serdecznie na naszą stronę internetową www: www.wodip.opole.pl/~sp_lewin_brzeski