×
Wyszukaj w serwisie
×

Gimnazjum w Skorogoszczy

Dane o placówce:

Adres: ul.Ks. Jerzego Popiełuszki 8, 49-345 Skorogoszcz
Tel. (077) 412-10-82
E-mail: gimnazjum@skorogoszcz.pl
www: www.gimnazjum.skorogoszcz.pl
www.portal.gimnazjum.skorogoszcz.pl
Dyrektor: Stanisław Duda
logo
Gimnazjum

Organ prowadzący szkołę: Gmina Lewin Brzeski

Liczba oddziałów: 6
Liczba nauczycieli: 14
Liczba uczniów: 137


Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia.

(Seneka Młodszy)

Słowa te można uznać za motto naszej szkoły. Za cel stawiamy sobie: dobrze uczyć każdego ucznia, oceniać sprawiedliwie, uczyć myśleć i rozumieć świat, uczyć wrażliwości i rozwijać społecznie, pomagać uwierzyć w siebie, przygotować do przyszłości.

Nasze gimnazjum to szkoła kameralna, w której panuje niepowtarzalny i przychylny klimat. Uczniowie nie są anonimowi, a nauczyciele darzą ich szacunkiem i życzliwością.

 
Czym dysponujemy:
 • Sale lekcyjne: 8 w tym 4 pracownie przedmiotowe
 • Sala gimnastyczna z siłownią
 • Biblioteka z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej
 • Pracownia komputerowa
 • Na co kładziemy nacisk: bezpieczeństwo uczniów, poziom nauczania, przyjazną atmosferę.
 • Zajęcia pozalekcyjne: Kółka teatralne, szkolny kabaret, zespół taneczny, gazetka szkolna „GimSchool”, Klub europejski, koło komputerowe, koła przedmiotowe.
 • Dla szczególnie zdolnych: pomoc w przygotowaniu do konkursów i olimpiad.
 • Dla uczniów z trudnościami: zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze.
 • Języki obce: angielski i niemiecki.
 • Zajęcia profilaktyczne: udział w akcji „Zachowaj trzeźwy umysł”.

Imprezy, wydarzenia:

 • Ślubowanie uczniów klas pierwszych połączone z humorystycznymi „otrzęsinami”,
 • Sprzątanie świata,
 • wybory do Samorządu Uczniowskiego, dzień samorządności,
 • Wigilie klasowe,
 • Dzień ziemi,
 • Dzień sportu,
 • Komers dla uczniów klas III,
 • Szkolne jasełka, przedstawienia teatralne w języku angielskim i niemieckim.
 • Konkursy: matematyczny, recytatorski, ortograficzny, czytelniczy, językowy.
 • Zawody sportowe: turniej koszykówki, tenisa stołowego, biegi przełajowe, zawody lekkoatletyczne.
 • Wycieczki: przedmiotowe, do kina i teatru, jednodniowe rajdy rowerowe po najbliższej okolicy, wycieczki turystyczne.
 

W 2002 roku uzyskaliśmy zaszczytny tytuł „Szkoła z Klasą”