×
Wyszukaj w serwisie
×

Gimnazjum w Łosiowie

Dane o placówce:


Adres: ul.Słowackiego 7, 49-330 Łosiów
Tel.: (077) 412-53-06
e-mail: g_losiow@wodip.opole.pl
www: www.gimnlosiow.republika.pl
Dyrektor: mgr Jadwiga Fornal, nauczycielka biologii
 

Historia Gimnazjum w Łosiowie:

 Dnia 1 września1999 roku odbyło się uroczyste otwarcie Gimnazjum w Łosiowie.

Gimnazjum w Łosiowie powstało na mocy uchwały Nr VI/38/99 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 10 III 1999 roku. Pierwszy statut szkoły oraz formę organizacyjną Gimnazjum w Łosiowie nadano uchwałą Nr X/81/99 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 31 VIII 99r. Na stanowisko pierwszego dyrektora Gimnazjum powołano dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Łosiowie mgr Laurę Ścieszkę. Obwód utworzonego Gimnazjum obejmuje sołectwa: Łosiów, Różyna, Strzelniki, Jasiona, Leśniczówka i Buszyce.


Nauczyciele:
 • mgr Czesław Adaszyński – nauczyciel języka polskiego,
 • mgr Aldona Idczak-Kulczycka – nauczycielka języka angielskiego,
 • mgr Dariusz Leszczynowicz – nauczyciel historii, wos i geografii,
 • mgr Danuta Łozińska-Grygoyć – nauczycielka matematyki i informatyki, społeczny z-ca dyrektora szkoły,
 • mgr Agnieszka Łabiak - nauczycielka fizyki i matematyki,
 • mgr Katarzyna Świderska – nauczycielka geografii i pedagog szkolny,
 • Gabriela Eisele – nauczycielka języka niemieckiego,
 • mgr Jadwiga Opalińska - nauczycielka chemii,
 • mgr Teresa Rączka – nauczycielka plastyki i muzyki,
 • mgr Beata Hargot – nauczycielka wychowania fizycznego i wychowania do życia w rodzinie,
 • mgr Marzena Żak - nauczycielka wychowania fizycznego,
 • mgr Piotr Barszcz – nauczyciel techniki i wychowania fizycznego,
 • ks. Krzysztof Hajdun – religia,
 • mgr Monika Zych - psycholog szkolny.
 

Najważniejsze daty historii naszej szkoły:

Data Wydarzenie
13 października 2000 Uroczyste otwarcie pracowni komputerowej
14 grudnia 2000 Pierwsza Gimnazjada Sportowa, która od tamtego dnia tradycyjnie odbywa się każdego roku.
19 czerwca 2001 I festiwal rodzimych talentów – realizuj marzenia w Łosiowie.
27 września 2001 Spotkanie z Komisją Marszałkowską Województwa Opolskiego związane z programem „Odnowy wsi”, w którym udział wzięli uczniowie z naszego gimnazjum.
11-12 kwietnia 2002 Pierwsza Gimnazjada Unijna, która odbywa się obecnie każdego roku.
21 czerwca 2002 Uroczyste pożegnanie pierwszych absolwentów gimnazjum.

Stowarzyszenia i organizacje, do których szkoła należy:

 • Łosiowskie Towarzystwo Upowszechniania Kultury Fizycznej,
 • Stowarzyszenia Szkół Innowacyjnych Regionu Opolskiego
 • Klub 4 H przy Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie,
 • PCK.

Innowacyjne działania szkoły:

 • Współorganizacja i uczestnictwo w uroczystościach środowiskowych:

Dożynkach Wiejskich w Łosiowie

„Święcie Kwiatów” organizowanym przez OODR w Łosiowie,

Rocznicy Odzyskania Niepodległości- impreza środowiskowa w Domu Kultury, w której uczestniczą kombatanci i mieszkańcy Łosiowa,

Obchody 60 – rocznicy zakończenia II wojny światowej,

Uroczyste obchody 60 rocznicy osadnictwa ludności.


 • Organizacja i udział w konkursach o tematyce wychowawczej:

Udział w Konkursie „ Program Ekozespołów w moim przedszkolu i w mojej szkole” zorganizowanym przez Opolskie Centrum Demokracji- II miejsca za poster w kategorii szkół gimnazjalnych w województwie,

Organizacja Konkursu Wiedzy o Osadnictwie na Terenach Łosiowa,

Konkurs plastyczny o osadnictwie.

 

 


Koła zainteresowań prowadzone społecznie:
 • plastyczne,
 • biologiczne – ekologiczne „Ekozespoły”,
 • informatyczne,
 • wędkarskie,
 • SKS.

Kluby działające w szkole:
 • Eurołosie – klub europejski,
 • Ekoludki – 4H,
 • PCK,
 • Klub Wolontariatu.


Stałe zajęcia terenowe i wycieczki przedmiotowe:

 • zajęcia w Elektrowni Opole, poświęcone proekologii w produkcji energii,
 • zajęcia w Stobrawskim Parku Krajobrazowym z siedzibą w Ładzy,
 • wyjazdy na lodowisko do Opola
 • wycieczka w Góry Sowie ze zwiedzaniem podziemnych fabryk amunicji z okresu II wojny światowej „Osówka”,
 • wycieczka do Oświęcimia i Wadowic ze zwiedzaniem byłego obozu zagłady i miejsc związanych z życiem papieża Jana Pawła II,
 • wyjazdy do Teatru i Filharmonii do Opola.