×
Wyszukaj w serwisie
×

Gimnazjum w Lewinie Brzeskim

Dane o placówce:

 

Adres: ul. Zamkowa 3, 49 -340 Lewin Brzeski
Tel: (077) 415-01-49
Fax: (077) 404-20-20
e-mail: palacgim@poczta.onet.pl
www: www.gimnazjum.lewinbrzeski.pl
Dyrektor: mgr Zuzanna Gwarys
Wicedyrektor: mgr Anna Dobrowolska - Urbanek

Logo

 

Szkoła mieści się w barokowym pałacu. Młodzież ma do swej dyspozycji 13 gabinetów i pracowni przedmiotowych, siłownię, bibliotekę, pracownię informatyczną oraz kawiarenkę.
 

Do Gimnazjum uczęszczają dzieci z Lewina i okolicznych miejscowości. Realizujemy przedmioty określone w siatce godzin dla, a ponadto język niemiecki. Oferujemy szeroki zakres zajęć pozalekcyjnych, ponad 20 różnorodnych form. Organizowane są różnorodne zajęcia wyrównawcze. Nauczyciele zapewniają pomoc uczniom ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. Działania nauczycieli wspierane są przez pedagoga i psychologa.

 

Uczniowie uczestniczą w konkursach przedmiotowych i osiągają wysokie lokaty na szczeblu gminy i województwa (24 laureatów i finalistów).

 

Współpracujemy z organizacjami pozarządowymi oraz fundacjami: Centrum Edukacji Obywatelskiej, Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży, Fundacją „Nida”, Polską Akcją Humanitarną, Domem Współpracy Polsko- Niemieckiej.. Realizujemy projekty: „Młodzi Obywatele Działają”, „Młodzież Adoptuje Zabytki”, „ Równać Szanse”, „Młodzi Liderzy Profilaktyki”, „Historia Lokalna”, „Przypałacowy park” i inne.

Ogromnym przedsięwzięciem jest wolontariat młodzieżowy (40% uczniów klas drugich i trzecich) realizowany we współpracy ze Świetlicą Terapeutyczną w Lewinie Brzeskim pod patronatem Opolskiego Centrum Wolontariatu.. Uczniowie redagują gazetkę szkolną „Wygimbus”.

 

Częstymi gośćmi w Gimnazjum są politycy, dyplomaci oraz dostojnicy kościelni.

 
 
MISJA
 

Jesteśmy szkołą publiczną powołaną do życia  1 września 1999 roku. Naszą siedzibą jest XVIII wieczny Pałac. Zajmujemy się edukacją młodzieży w wieku 13-16 lat zamieszkałej w Lewinie Brzeskim i okolicznych wsiach.

Pragniemy rozwijać naszą placówkę w ścisłej współpracy  z rodzicami i społecznością lokalną. Pomagamy uczniom w pełnym rozwoju ich zdolności. Zapewniamy bezpieczeństwo i opiekę w czasie ich pobytu w szkole. Wychowujemy w szacunku dla ludzi, przyrody i tradycji.

W naszym gimnazjum stawiamy przed uczniem problemy, które spotyka w dorosłym życiu i uczymy jak im sprostać. Traktujemy ucznia jak partnera, szanujemy jego godność, pozwalamy dokonywać wyborów.

Oferujemy wysoko wykwalifikowaną kadrę. Profesjonalizm i obiektywizm. Dodatkowym atutem naszej placówki, jest przyjazna atmosfera i wysoki standard kształcenia.