×
Wyszukaj w serwisie
×

Świetlica Terapeutyczna w Lewinie Brzeskim

Świetlica Terapeutyczna w Lewinie Brzeskim rozpoczęła swoją działalność 1 września 1998r.  Dla dzieci organizujemy opiekę po szkole, w formie gier, zabaw, warsztatów plastycznych, zajęć sportowych i komputerowych. Prowadzimy zajęcia specjalistyczne dla dzieci i rodziców. Zatrudniamy dwóch pedagogów, psychologa i logopedę. Z naszych zajęć mogą korzystać dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Organizujemy dla dzieci szkolnych także zajęcia feryjne i wakacyjne.

Dane adresowe: ul. Moniuszki 41A, 49-340 Lewin Brzeski

tel./fax 77 412 89 72

email: swietlicalewinb@gazeta.pl

Szczegółowa oferta zajęć:

 • zajęcia świetlicowe – opieka po szkole od poniedziałku do piątku od 12.00 do 15.00
 • zajęcia i podwieczorek dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej,
 • zajęcia indywidualne i grupowe dla dzieci nieśmiałych, nadpobudliwych, agresywnych, 
 • kółka zainteresowań (taneczne, teatralne, plastyczne, komputerowe, dziennikarskie),
 • wolontariat dla gimnazjalistów i dorosłych.

Zapewniamy bezpłatne zajęcia i poradnictwo logopedy, psychologa, pedagoga.

Oferta bezpłatnych zajęć specjalistycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym:

Logopedia:

 • zajęcia logopedyczne dla dzieci indywidualne i grupowe (logorytmika – usprawnianie słuchowe i ruchowe dzieci z zaburzeniami mowy),
 • poradnictwo i konsultacje dla rodziców i nauczycieli.

Zajęcia z psychologiem:

 • zajęcia indywidualne dla dzieci z opinią z poradni,
 • na zajęcia indywidualne uczęszczać mogą tylko zdiagnozowane dzieci (posiadające opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innych poradni),
 • konsultacje psychologiczne dla dzieci z problemami emocjonalnymi oraz nadpobudliwością psychoruchową,
 • zajęcia relaksacyjne tylko dla dzieci zakwalifikowanych przez psychologa,
 • poradnictwo i konsultacje dla rodziców i nauczycieli.

Zajęcia socjoterapeutyczne:

 • zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci ruchliwych, agresywnych, nadpobudliwych - w małych grupach,
 • zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci nieśmiałych - w małych grupach,
 • poradnictwo i konsultacje dla rodziców i nauczycieli.

Zajęcia są bezpłatne i dobrowolne. Bez skierowania od lekarza. Zapisy od poniedziałku do piątku, w godz. od 12.00 do 18.00

mgr Renata Pietruńko, dyrektor Świetlicy