×
Wyszukaj w serwisie
×

Czas na wiosenną deratyzację

Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim przypomina o konieczności przeprowadzenia wiosennej deratyzacji. Właściciele i zarządcy nieruchomości powinni ją przeprowadzić w okresie od 15 maja do 31 maja.

Zgodnie z § 26 i 27 uchwały Nr XXXII/257/2013 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Lewin Brzeski, właściciele nieruchomości położonych w mieście i w miejscowościach gminy Lewin Brzeski zobowiązani są do tępienia szczurów i myszy.
Deratyzacji dokonuje się w miarę potrzeb i co najmniej dwukrotnie w ciągu roku:
 
I termin: od 15 maja do 31 maja każdego roku kalendarzowego (akcja wiosenna);
II termin: od 01 grudnia do 15 grudnia każdego roku kalendarzowego (akcja jesienna).
 
Zaleca się, aby miejsce wyłożenia trutki znajdowało się tam, gdzie pojawiają się szczury, a w szczególności na podwórzach, śmietnikach, strychach, ustępach, budynkach gospodarczych itp.
W okresie przeprowadzania deratyzacji należy zachować szczególną ostrożność w miejscach wyłożenia środków zwalczających gryzonie. Miejsca te powinny być oznakowane napisem „UWAGA TRUCIZNA".
W czasie wyłożenia trutki należy uniemożliwić dostęp, zwłaszcza dzieciom do miejsc, w których wyłożono trutki, zaś zwierzęta domowe trzymać w tym czasie w zamknięciu oraz zabezpieczyć trutkę przed dostępem ptactwa.