×
Wyszukaj w serwisie
×

Rozwiąż umowę na wywóz odpadów komunalnych

Pamiętajmy, że każdy właściciel nieruchomości musi rozwiązać dotychczasowąumowę na wywóz odpadów komunalnych w taki sposób, aby jej ważność kończyła się w dniu 30 czerwca 2013 r. Rozwiązanie umowy musi nastąpić na wyraźny, pisemny wniosek i uwzględniać okres wypowiedzenia wynikający z umowy.
Przypominamy, że od 1 lipca 2013 roku zacznie obowiązywać nowy system gospodarki odpadami komunalnymi w całej Polsce, zmienią się zasady odbierania odpadów dla każdego z nas. Do tego czasu umowy na wywóz śmieci z firmą wywozową podpisują właściciele nieruchomości, ale od 1 lipca 2013 r. zrobi to gmina. Gmina wyłoni w konkurencyjnym przetargu firmę, która będzie odbierać odpady komunalne od wszystkich właścicieli nieruchomości. Właściciele nieruchomości będą wnosili do gminy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z ustaloną stawką w zależności od wielkości gospodarstwa domowego (lub pojemników na odpady) i sposobu gromadzenia odpadów. W zamian za wniesioną opłatę przedsiębiorca wybrany w przetargu zorganizowanym przez gminę, odbierze KAŻDĄ ilość odpadów komunalnych.