×
Wyszukaj w serwisie
×

Udany start z UNI 3

Ruszył projekt stażowy organizowany przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiegofinansowany przez Unię Europejską pn. "Udany start z UNI 3".

Celem głównym projektu jest dobre przygotowanie osób młodych - uczących się (poniżej 25 lat) do wejścia na regionalny rynek pracy
oraz aktywizacja zawodowa osób 50+ zamieszkałych na terenach powiatów: brzeskiego, głubczyckiego, namysłowskiego, nyskiego, prudnickiego.

Działania podejmowane w ramach projektu dla jego uczestników:
- Identyfikacja i opracowanie ścieżki kariery zawodowej.
- Warsztaty rozwoju osobistego i interpersonalnego - podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie umiejętności miękkich.
- Szkolenia i warsztaty merytoryczne z zakresu promocji przedsiębiorczości
- 4 miesięczne staże w przedsiębiorstwach z województwa opolskiego.
Projekt jest również skierowany do przedsiębiorców, którzy chcą pozyskać nowych pracowników szkoląc ich wcześniej na finansowanym przez Unię Europejską stażu.
Więcej na stronie projektu www.staz3.uni.opole.pl
 
Udany start.jpg