×
Wyszukaj w serwisie
×

Uczyć dobrze, ciekawie, skutecznie

W dniach od 18.02.2013r. do 08.03.2013r. w Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Lewinie Brzeskim odbywały się badania dotyczące dydaktyki literatury i języka polskiego w świetle nowej podstawy programowej, będące częścią projektu systemowego pod nazwą „Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego”. Za badanie to, zlecone przez  Instytutu Badań Edukacyjnych, w naszym regionie odpowiedzialna była agencja badawcza PBS z Sopotu oraz zespół dydaktyków z Uniwersytetu Gdańskiego.  

W badaniach wzięło udział sześć wylosowanych klas gimnazjalnych: dwie pierwsze, dwie drugie i dwie trzecie oraz dyrekcja szkoły, nauczyciele języka polskiego, nauczyciel bibliotekarz, a także rodzice badanych uczniów. Badania polegały na wypełnieniu kwestionariuszy ankiet, rozwiązaniu zestawu zadań oraz na wywiadach i rozmowach zarówno z nauczycielami jaki i z uczniami.  
Celem badań było scharakteryzowanie przebiegu nauczania polonistycznego, określenie szans i zagrożeń jakie wiążą się z wdrażaniem nowej podstawy programowej z języka polskiego, diagnozowanie stanu nauczania języka polskiego, wykazanie umiejętności uczniów z języka polskiego w zakresie nowej podstawy programowej oraz zidentyfikowanie czynników mogących mieć na nie wpływ. Przeprowadzone badania pozwolą również na poznanie i ocenę narzędzi oraz metod dydaktycznych wykorzystywanych w nauczaniu języka polskiego, a jednym z ich efektów będzie baza nowych narzędzi dydaktycznych.  
                                                                                   Małgorzata Góźdź