×
Wyszukaj w serwisie
×

Aktywnie w wolnym czasie

Kontynuując realizację operacji ,,Czym skorupka za młodu’’, zapraszamy osoby zainteresowane aktywnym spędzaniem czasu wolnego , do wzięcia udziału w zajęciach: Nordic Walking -zajęcia skierowane są do dzieci i ich rodziców , ale z radością powitamy w swoich szeregach seniorów zainteresowanych aktywnym spędzaniem czasu wolnego  Ruchu rozwijającego Weroniki Shelborne- zajęcia skierowane są do dzieci najmłodszych ich rodzeństwa ,rodziców, babć i dziadków.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w zajęciach prosimy o przyjście do Żłobka ,, Mały Staś’’ w Lewinie Brzeskim, ul. Kościuszki 52 IIp. w poniedziałek 15.04.2013r w godzinach od  10.00-16.00.
Zajęcia są bezpłatne, operacja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 ,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.

Barbara Janek właściciel Gabinetu Terapii Naturalnych i Żłobka ,, Mały Staś’’